Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimci Eğitimi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimci Eğitimi

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Eğitimlerimiz / Hizmetlerimiz \ Kurumsal Eğitimlerimiz \ Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimci Eğitimi

Etkinliğin Adı: Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi

Etkinliğin Amaçları

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

- Zeka e zekayla ilili temel kavramları bilir.
- Zeka - zeka oyunları ilişkisini kavrar.
- Zeka oyunları düzeylerini bilir.
- Zeka oyunları eğtiminin temel öğelerini bilir.
- Çeşitli zeka oyunlarını uygular.
- Zeka oyunlarında gerekli ölçme ve değerlendirmeyi yapar.


Etkinliğin Süresi

20 ders saati.

Etkinliğin Hedef Kitlesi

Her branştan öğretmen katılım sağlayabilir.


Etkinliğin Uygulanması ve Açıklamalar

- Bu faaliyet; "Zeka Oyunları" dersine girecek öğretmenlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenecektir.
- Eğitim görevlisi; "Zeka Oyunları" konusunda uzman ve zeka oyunları konusunda 30 farklı hizmetiçi eğitimler vermiş olan Üstün Zekalılar Öğretmeni'dir.
- Eğitim ortamı kaçılımcıların etkin iletişim kurabileceği ve karşılıklı oturabilecekleri biçimde düzenlenecektir.
- Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
- Eğitim içerikleri 10 farklı kağıt kalem oyunu ve 16 farklı zeka oyunları ile tamamen uygulamalı olarak desteklnecektir.
- Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 12-14 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
- Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 20 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 40 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.