Beş Gün - Beş Sanatçı Atölyesi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Beş Gün - Beş Sanatçı Atölyesi

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Eğitimlerimiz / Hizmetlerimiz \ Üstün Zekalılar ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimi \ Beş Gün - Beş Sanatçı Atölyesi

Beş Gün - Beş Sanatçı Atölyesi

Beş Gün, Beş Sanatçı atölye çalışmasıyla; öğrencilerin örnek inceleme ve uygulama yöntemlerini kullanarak, ismini sıklıkla duymadıkları sanatçı ve akımlardan, resim sanatının çok yönlülüğünden, üslup farklılıklarının ifadeyi zenginleştirmede sonsuz katkısından haberdar olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Çalışma; sanatçılar ve ürünlerinin dahil oldukları akımların incelenmesiyle başlayacak, öğrencilerin onların izinden giderek kendi özgün ürünlerini oluşturmalarıyla sonlanacaktır. Böylelikle sanat tarihine yönelik bilgi keyifli bir üretim süreciyle pekiştirilmiş olur. Örnek;

1.    GÜN: Wassily KANDİNSKY

2.    GÜN: Pablo PİCASSO

3.    GÜN: Piet MONDRİAN

4.    GÜN: Rene MAGRİTTE

5.    GÜN: Jackson POLLOCK

Not: Etkinlik farklı yaş gruplarının ilgi ve yetenek düzeylerine göre şekillendirilebilir niteliktedir. Bu nedenle herhangi bir yaş ya da sınıf aralığı belirtilmemiştir. Sunum ve uygulama örneklerinin güçlük derecesi, yaş grupları göz önüne alınarak planlanacaktır.