Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Karşı Profesyonel Destek | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Karşı Profesyonel Destek

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Eğitimlerimiz / Hizmetlerimiz \ Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Karşı Profesyonel Destek

Çocuklarımızda, Ergenlik Çağındaki Gençlerimizde ve Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği, Öğrenme Zorluğu ve Hiperaktivite


Dikkat Eksikliği veya Dikkat Dağınıklığı:


"Oysa insan beyninde bilinçli bir şef yoktur. Her birey kendi sinir ağları tarafından ne sağlanmışsa onu kullanmaktadır. Eğer kişinin yönetim işlevleri ile ilişkili sinir ağları DEHB'de olduğu gibi bozulmuşsa, o kişi ne kadar isterse istesin bilişsel işlevlerin büyük bir kısmının yönetiminde başarılı olamamaktadır."

(Dr. Thomas E. Brown -  Yale Üniversitesi)

Dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı insan olmanın getirdiği ve her bireyde yoğunluğu farklı şekillerde tezahür eden bir durumdur. Bu yönüyle bakıldığında dikkat eksikliği bir sorun, bir maraza olmadığı gibi aile içi uygulamalar ve bireyin karakterine, mizacına göre yapılan çalışmalarla belli ölçütlerde ortadan kalkabilmektedir. Çalışmalarımızda dikkat eksikliğinin çözümü için kesinlikle ilaç kullanımı ve tavsiyesi yapılmamaktadır. Bilinmesi gerekir ki ilerleyen vadelerde dikkat eksikliği veya dağınıklığı için veriler ilaçlar bağımlılık haline gelerek etkisini kaybetmektedir. Yapılan doz artırımları da zamanla etkisini kaybedebilmekte, çocuklarımızda ve gençlerimizde beslenme, uyku gibi temel fiziksel ihtiyaçların seyrini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanında bağımlılık etkisini kullanıcının farklı yönlere eğilimini de tetikleyecektir.

Dikkat eksikliği veya dağınıklığı özellikle okul hayatının başlamasıyla belirginleşir. Özellikle ilkokul 1. - 4. sınıf dönemlerinde velilerce veya sınıf öğretmenleri tarafından farkedilir. Özellikle 1.-2. sınıfta meydana gelen bu olumsuz etken sayesinde eğitimin temeli zayıf atılmış olur. Okul öncesi dönemde de çocuğumuzun mizacına uygun oyun ve oyuncaklar, aktiviteler, aile içi iletişim tesis edilmezse dikkat eksikliğinin etkisi görülmeye başlar. Bu takdirde;

 • Çocuklarımız her şeyden çabuk sıkılıp, bıkar, oyuncakları ile kısa bir süre oynadıktan sonra, sıkılıp onları parçalamaya başlayabilirler. Kendilerine verilen, yaşlarına uygun yap-boz oyuncakları aslına uygun olarak düzenleyemezler. Uzun süre bir TV filmi ya da çizgi filmi izleyemezler. Okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye yönelik ilginin azlığı da dikkati çeker. Ödev yapmayı sevmez, ebeveynleri ve öğretmenin zoruyla ödev yaparlar. Ödevleri yapmak çok zor gelir. Masanın başına oturamaz, otursalar dahi çeşitli bahaneler uydurarak (tuvalete gitme, su içme gibi) sık sık masa başından kalkarlar. Büyüklerini ders çalışırken yanlarında isterler.
 • Başladıkları bir işi bitirmekte zorlanır, bir işi sonuçlandırmadan hemen diğerine geçerler. Kendileriyle konuştuğunuzda sanki sizi dinlemiyormuş izlenimi verirler. Kendilerinden istenen birşeyi, kendilerine birkaç defa söylenildikten sonra yapabilirler.
 • Sınıfta dersi takip etmedikleri gözlenir. Çevresel uyarılarla hemen dikkatleri dağılır. Ders dışı işlerle fazlaca ilgilenir, elinde kalem çevirir, deftere, sıraya birşeyler yazıp, çizmeye kalkar ve başka bir gereçle uğraşıp, dersi takip edemezler. Derste sıkılmaları nedeniyle sınıfın dikkatini ve huzurunu bozacak davranışlar sergileyebilirler (Derste konuşma, sırayı sallama, arkadaşlarına laf atma, sınıfta ayağa kalkıp su, yiyecek dağıtma ve garip sesler çıkarma gibi).
 • Okuma ve yazma becerileri arkadaşlarından kötü, defter düzeni ve yazıları bozuk olabilir. Okurken sıkça hatalar yapabilir ve cümlenin sonunda başka sözcükler uydurabilirler. Sınıfta, sokakta sık eşya kaybederler. Öğrenilenleri de çabuk unutabilirler. Kendilerine uygun bir çalışma düzeni ve sistemi geliştiremezler. Okuma ve yazmayı pek sevmezler. Bu sadece ders kitapları için değil diğer hikaye kitapları içinde geçerlidir.
 • Sınavlarda dikkatsizce hatalar yaparlar. İyi bildikleri soruları bile yanlış yanıtlayabilirler. Test sınavlarında aklı karıştıran, çeldirici şıklara kolaylıkla yönelirler. Özellikle ilkokul yıllarında sınav kağıdını herkesten önce vermeye çalışırlar. Sonunda bildiklerinden daha düşük notlar alırlar.
 • Dikkat eksikliği okul öncesi dönemde pek fark edilmeyebilir. Ancak bu çocukların bir kısmı ders dışı işlerde de çabuk sıkılma belirtileri gösterirler. Zeka düzeyi iyi olan ve özel öğrenme güçlüğü olmayan çocuklar ilkokulun 3. ve 4. sınıflarına kadar derslerde sorun yaşamayabilirler. Çalışmadıkları ve dersi iyi izlemedikleri halde notları kötü olmayabilir. Konuların ağırlaşmasıyla birlikte ders başarısızlıkları yaşanmaya başlanır. Ev içinde günlük yapmaları gereken işler konusunda sorumluluk almak istemezler. Genellikle dağınıktırlar ve kurallardan hoşlanmazlar.

Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik):

Hiperaktivitede çocuğun hareketliği aşırıdır ve yaşıtlarıyla kıyaslandığında belirgin farklılık vardır. Genellikle bu çocuklar bir motor tarafından idare ediliyormuş gibi sürekli hareketlidirler. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır. “Düz duvara tırmanmak” deyimini hak eden davranışlar içindedirler, koltuk tepelerinde gezer, ev içinde koşuşturur ve uyarıları anlamazlar. Sakin bir şeklide oynamayı ve oturmayı beceremezler. Kısa süre otursalar bile elleri ve ayaklarını sürekli sallar, hareket ettirirler. Çok konuşur, iki kişi konuşurken sık sık lafa girerler. Masanın başında oturamaz, dolayısıyla derslerini uygun bir şekilde çalışamazlar.

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu, sadece çocukluk çağında meydana gelen bir durum değildir, çocukluk çağında böyle bir tanı almamış kişilerde de erişkinlikte saptanabilir. Tabii ki çocukluk çağı dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunun belirtileriyle, erişkin çağda karşılaşılan belirtiler farklıdır, erişkin bir kişide sanki motor takılmış gibi bir aşırı aktivite, sıraların üzerinde koşma ve otorite-öğretmenler vb- ile sorun yaşama gibi belirtiler olmaz, esas olarak aşağıdaki belirtilerle karşılaşılır.

 • Konsantre olamamak ve odaklanmayı sürdürmede aşırı güçlük konuşmanın ortasında uzaklara dalıp gitmek, başkalarının konuşmasını dinlemekte zorlanmak, detaylarla ilgilenmekten sıkılmak.
 • Aşırı odaklanma: Çelişkili gibi gözükse de sık rastlanılan bir belirtidir, kafasındaki kaostan kaçmak isteyen kişi, sürdürdüğü eyleme aşırı odaklanır, öyle bir dalar ki, zamanı unutur, dışarıdan seslenenleri duymaz.
 • Organizasyonsuzluk ve unutkanlık: Zaman planlaması yapamama, bir işe başlamakta ve bitirmekte zorlanma, devamlı geç kalma eğilimi, randevuları kaçırma, anahtarlığı, telefonu ve cüzdanı sık sık kaybetme, faturaları ödemeyi unutma
 • Dürtüsellik ve huzursuzluk hissi: Toplantılarda uygunsuz davranma-kalkıp yürüme, yerinde duramama, sık sık söz kesme ve kabaca davranma eğilimi, düşünmeden konuşma, alkol ve madde aşırı kullanımına meyilli olma
 • Hiperaktivite: Çok konuşma, heyecan arayışı, bir anda bir çok işi yapmaya çalışma, risk almaya çok meyilli olma, çok çabuk sıkılma
 • Duygulanım, ilişki ve iş zorlukları: Eleştiriye tahammülsüzlük, başarısızlık karşısında çabuk hayal kırıklığına uğrama, çabuk sinirlenme ve duygulanımsal dalgalanmalar, motivasyonu sürdürme güçlüğü nedeniyle sık sık iş ve eş değiştirme isteği

Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu, maddi sorunlara, iş kayıplarına, aile sorunlarına, başka psikiyatrik hastalıklara ( örneğin alkol bağımlılığı, anksiyete ve depresyon) yol açabildiği için önemli bir sağlık sorunudur. Uygun yaşamsal müdahaleler ve yönlendirmenin yanı sıra çok mesafe kaydedilmiş olan ilaç tedavisi de bu zorlu hastalıkla baş edilmesine ve kişinin işlevselliğini, kendinden memnuniyetini arttırmasına olanak sağlamaktadır.

Çözüm İçin Uygulamalarımız:

Bireyin yaşına uygun, Cambridge Üniversitesi Psikometri Bölümünün zeka, dikkat eksikliği ve diğer öğrenme bozuklukları ile ilgili testlerle belirlenen dikkat eksikliğinin seviyesine göre aşağıdaki uygulamalarla çözüm yoluna gidilir:

 • "Prefrontal Korteks" ve "Limbik Sistem" üzerinde gerçekleştirilecek yazılım destekli uygulamalarla beynin öğrenme altyapısı, algılama ve hatırlama seviyesi yukarıya çıkartılır. Bunun için; "Muhakemat Temelli Hızlı Öğrenme ve Hızlı Algılama" eğitimi hizmetin kapsamında verilir.
 • Süreç içerisinde problem çözme, esnek öğrenme altyapısı, yüksek konsantrasyon ve çok odaklılık, çok yönlülük, muhakeme, yaratıcılık, çözüm odaklılık gibi liderlik vasıfları ve psiko-motor davranışların daha güçlü şekillenmesi için "Beyin Gelişimi ve Fark Eğitimi" hizmetin kapsamında verilir (Bu eğitim "Nöroplastisite" uygulamaları içerir).
 • Cambridge Üniversitesi patentli materyaller,
 • Psikodrama uygulamaları
 • Psikoterapi uygulamaları (Şema terapi, Oyun terapisi, aile terapisi)
 • Mentorluk faaliyetleri (6 / 12 Aylık Çalışmayı Kapsar)
 • Klinik Refleksoloji
 • Beyin Detoksu

Hangi Alanlarda Etkisi Olur

 • Dikkat eksikliği
 • Her yaştaki dikkat ve hafıza sorunları
 • Dikkat dağınıklığı
 • Hiperaktivite
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • Disleksi
 • Ders başarısını arttırma
 • Konsantrasyon ve motivasyon arttırma
 • Kaygı ve stres yönetimi
 • Fobi ve takıntılı davranışlar
 • Okul ve bütün sınavlardaki başarısızlığı gidermek
 • Akademik başarının önünü açmak
 • Liderlik vasıflarının şekillenmesi
 • Kişilik ve karakter gelişimi
 • Kontrollü özgüven gelişimi

Nasıl Faydalanacaksınız

 • Size en yakın şubelerimizden detaylı bilgi ve destek alabilirsiniz. Şubelerimiz için tıklayınız.
 • Yetişkin danışanlarımız uzaktaneğitim sistemi aracılığı ile destek alabilirler.