Hakkımızda | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Hakkımızda

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Kurumsal \ Hakkımızda

Yüksek Yapılı Zekalar, mesleklerinde kısa yolları uygulayabilecek kadar uzun çalışmış, deneyim sahibi kıymetli meslektaşlarımızla, gönüldaşlarımızla birlikte oluşturulmuş bir yapıdır. Yüksek Yapılı Zekalar bir Zekart markasıdır.

Araştırmalarımızın merkezinde; liderlik vasıflarının güçlendirilmesi, beyin gelişimi ve zeka bulunmaktadır. Zamanla fiziki gücümüzün zayıflaması gibi beynimizin de fonksiyonları yavaşlamaya başlar. Dikkat dağınıklığı, odaklanamama, bir davranışı ya da bir konuyu anlayamama, unutkanlık ve hayatımızı olumsuz etkileyen kalıpların artması gibi bir çok olumsuz durumla karşı karşıyaya kalırız. İşte tam bu noktada; geliştirdiğimiz ve her geçen gün yeni yeni uygulamalar eklediğimiz eğitimlerimizle bu sorunları aşma yönünde büyük adımlar atıyoruz. Ayrıca beynimizdeki düşünüş, zeka, psikomotor beceriler ve soyut melekeleri dizayn eden bölgelerin daha sağlıklı gelişmesi ve etkin zeka türlerimizin de güçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Kullanılan basit uygulamalarla prefrontal kortekse bol miktarda oksijen, kan ve çeşitli aminoasitlerin taşınması sağlanır. Ayrıca işlemci gücü ve kısa süreli hafıza güçlendirilir. Dolayısı ile sağlıklı bir beynin özellikleri olan daha fazla sinir hücresi ve sinirsel bağlantılar oluşur.

Enderun ve Gulamhane Temelli Çözümler


Selçuklu Gulamhane kültürü ve Osmanlı döneminde Saray Okulu olarak da bilinen Enderun Mektebi, dönemin üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarını yetiştiren mekteplerdir. Kendi içerisinde, eğitim ve öğretimin başladığı en küçük yaştan mezun olan öğrenciye kadar benzersiz ve güçlü bir sisteme sahip olan bu mektepler, geliştirdiğimiz sistemlerin mantık ve metodolojisinde ilham kaynağı olmuştur. Yapılan çalışmalarda kişinin gelişimi fıtratı, karakteri ile doğru orantılı olarak seyreder. Özellikle mentorluk faaliyetlerinde sistem tamamen katılımcının zeka, yetenek ve fıtratına göre şekillenir.

Temel 1. ve 2. seviye eğitimlerimizde prefrontal korteks ve limbik sistemi güçlendirmeye, mevcut öğrenme ve düşünüş kalıplarını kırmaya yönelik uygulamalar kullanılmaktadır. Her iki seviye eğitimlerinde de maksimum antrenman sayısı 40'tır. 3. seviyeden itibaren üst düzey liderlik düşünüş eğitim ve uygulamalarına geçiş yapılmaktadır. Eğitim ve uygulamalarda bilişsel ve soyut altyapının gelişmesi esas kabul edilip, olgunluk seviyesiyle doğru orantılı olarak seviye atlamaları yapılmaktadır.

Limbik sistemimizdeki bazı alanların (hipokampüs, hipotalamus, talamus) geliştirilmesi için geçmişimizde kullanılan uygulamalar günümüzün yapısına adapte edilerek, simülasyon/imgeleme çalışmaları şeklinde yapılmaktadır.

Yüksek Yapılı Zekalar olarak, Cambridge Üniversitesi ve Paris Descartes Üniversitesi ile işbirliği içindeyiz.

Cambridge ile İşbirliği


Yüksek Yapılı Zekalar; Cambridge tarafından geliştirilen ve desteklenen zeka, otizm spektrumu ve diğer psikolojik testlerin Türkçeleştirilip Türkiye'ye kazandırılması, kullanılması, tanı süreçlerinde uygulanması ve bireysel danışmanlıkla destek faaliyetlerinde bulunmak hususunda tek yetkilidir.

Testörlerimizin tamamı Cambridge Üniversitesi Psikopatoloji Bölüm Başkanı ve Cambridge Üniversitesi Otizm Tanılama Bölümü (Autism Research Centre) kurucusu Simon Baron Cohen tarafından sertifikalandırılmıştır.

Bunun yanında Paris Descartes Üniversitesi öncülüğünde "Yaratıcılık Potansiyelinin Ölçülmesi" için geliştirilmiş olan "Evaluation of Potential Creativity (EPoC)" testinin de uygulayıcılığını yürütmektedir.

Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerimizden Bazıları;

 • Güçlü ve Yüksek Yapılı Nesiller İçin; Mentorluk
 • Kalıpsız Düşünüş (Düşünce Durulama ve Liderlik)
 • Otizm Spektrumları İle İlgili Danışmanlık
 • Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklara Yönelik Takviye Eğitimler
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliğine Karşı İlaçsız Çözüm İçeren Mentorluk Uygulamaları
 • Muhakemat Temelli Hızlı Öğrenme ve Hızlı Algılama
 • Muhakemat Temelli Beyin Gelişimi ve Fark Eğitimi
 • 6-14 Yaş Grubu Matematik, Mantık ve Muhakemat Eğitimi
 • Beyni Fabrika Ayarlarına Çeviren "Beyin Detoksu"

Uygulanan Psikolojik Testler

 • Cambridge Üniversitesi Destekli Psikolojik Testler
 • Harvard Üniversitesi Destekli Testler
 • Zeka Testleri
 • Otizm Spektrumları ile İlgili Testler
 • Dikkat Eksikliği ile İlgili Testler
 • Projektif Testler
 • Hafıza Testleri


İkinci seviye eğitimlerde; beynin program yapısını geliştirerek eksik programları tamamlıyor ve performansı üst düzeye çıkartmak için eğitimler veriyoruz. Beynin kendini geliştirmesi ve bunu sürekli hale getirmesi için bilgi paylaşımında bulunuyoruz.

Üçüncü seviyede; beyinde kalıplaşan öğrenme mantığına ters bilgilerin ve düşünüşlerin öğrenilmesi, zor durumlarda strateji geliştirebilmesi, çözüm üretebilmesini sağlayan üst düzey eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler temel düşünüşün altyapısını oluşturmaktadır.

Dördüncü ve beşinci seviyelerde ise zihinsel simülasyonlarla fark eğitimleri veriyoruz. Bu seviyelerdeki eğitimler birebir yapılmakta olup, daha önceki uygulamaları alarak bilişsel ve sezgisel çalışmalarda yeterli performansa ulaşan katılımcılara verilmektedir.

Eğitimlerimiz 5 yaşından itibaren her kesime hitap etmektedir. Detaylı bilgiler için lütfen eğitimlerimizle ilgili sayfaları inceleyiniz.