Heykel Atölyesi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Heykel Atölyesi

Heykel Atölyesi

Çalışma ile öğrencilerin farklı anlayışlar dahilinde üretim yapan heykel sanatçılarını tanıması ve üç boyut algısının rengarenk formlar üzerinden eğlenceli bir şekilde pekiştirilmesi ve hedeflenmektedir.

Heykel sanatından örneklerin incelenmesiyle başlayan etkinlikte heykel sanatının özellikleri, sanatçılar ve ürünleri üzerinden kısa bir sunumla anlatılacaktır. Resim sanatında olduğu gibi üç boyutlu biçimlendirmenin de farklı yaklaşımlarla yapılabileceğinden bahsedilir. Heykel oluşturmak üzere her etkinlik günü farklı bir malzeme kullanılacaktır. Böylelikle farklı malzemelerin form oluşturmada kullanılabileceği gösterilmiş olur. Çalışma eskiz oluşturulan eskizler doğrultusunda biçimlendirme yapılmasıyla son bulacaktır.