Kuş Evi - Aşiyan Atölyesi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Kuş Evi - Aşiyan Atölyesi

Kuş Evi - Aşiyan Atölyesi

Yaparak-yaşayarak öğrenme modeline dayalı ve ürün odaklı bir etkinliktir. Atölye çalışmasında öğrencilerin;

- Öğrenme ve eş zamanlı uygulama ile ürün çıkarmaları,
- Psikomotor becerileri geliştirmeleri,
- Grupla çalışma becerileri kazanmaları,
- Konuyla ilgili bilimsel bilgiler edinmeleri,
- Öğrenilenleri kazanıma dönüştürmeleri ve gerçek hayatla ilişkilendirmeleri amaçlanmıştır.