Maske Atölyesi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Maske Atölyesi

Maske Atölyesi

Özellikle Afrika ve Çin kültüründen rengarenk örneklerle akla gelen masklar, sanat eğitiminde yaratıcı eğilimlerin ortaya çıkartılmasında kullanılır. Bunlar öğrencilerin keyifle oluşturdukları estetik nesnelerdir. Bu etkinlikle hedeflenen yaratıcı ve özgün örnekler oluşturabileceğimiz masklar yaratmaktır.

Maskların farklı kültürler içinde neden ve nasıl oluşturuldukları ile ilgili kısa sunum yapılır. Görsel örnekler incelenir. Mask oluştururken izleyicide yaratılmak istenen duygu önemlidir. Bu nedenle öğrencilerden tasarıma geçmeden önce bir kavram tespitinde bulunmaları istenir. Etkinlik hazırlanan eskizler doğrultusunda yapılacak uygulama ile sonuçlandırılır.