Mentorluk Faaliyetleri | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Mentorluk Faaliyetleri

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Eğitimlerimiz / Hizmetlerimiz \ Bireysel Eğitimlerimiz \ Mentorluk Faaliyetleri

Mentorluk, eğitim, öğrenim ve gelişimi amaçlayan bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisidir. Bu ilişkide mentor, zamanını, bilgisini ve çabasını öğrencisi ve danışanının verimliliğini ve başarısını artırması için gereken bilgi ve becerileri kazanması amacıyla harcar. Danışan kişi ya da öğrenci de aktif olarak Mentorunun yardımı ile gelişimini yönlendirir.

Yüksek Yapılı Zekalar’da mentorluk hizmeti öğrencinin eğitim hayatına uygun biçimde; 6 aylık (yarım dönem) veya 12 aylık ( tam dönem)  olarak uygulanır. Amaç; çocuklarımızın, gençlerimizin okulda, ailede ve sosyal alanlarda karşılaştığı sorunlar için çözüm üretmektir.

Mentorluk hizmeti; uzman psikolog, uzman psikolojik danışman ve rehber, uzman sınıf öğretmenleri, drama eğitmeni ve muhakemat eğitmenlerinin işbirliği içerisinde oluşturdukları bireysel planlarla uygulanır. Çocukların, gençlerin yaşıtlarına göre eğitim seviyeleri belirlendikten sonra “KİŞİYE ÖZGÜ PLAN”ı yani süreç içinde uygulanacak program oluşturulur. Veli ve danışmanların kararıyla belirlenen süreç içinde program 6 aylık veya 12 aylık süreçlere göre uygulanır.

Mentörlük hizmeti başladığında yapılan bütün test ve taramalar, 6 alık veya 12 aylık süreç sonunda tekrarlanarak ailelere çocuklarımızdaki, gençlerimizdeki gelişimle ilgili bilimsel raporlar sunulmaktadır.

Mentorluk kapsamında kimlerden danışmanlık alacaksınız:

 • Psikoterapist
 • Uzman Psikolog
 • Uzman Öğretmen
 • Muhakemat Eğitmeni

Kurumumuzun verdiği mentorluk hizmeti 4 ana bölümden oluşur:

 • "İdeal Aile” Eğitimi - Aile Danışmanlığı

 • Anne ve babanın belirlenen süreçteki eğitim, pedagojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini kapsar. 
  Danışan ailenin ideal aile özelliğini kazanabilmesi için 4 aşamadan oluşan etkinlikler, testler, paylaşımlar ve uygulamalar sürecidir.
  Bu 4 aşamanın 1.basamağı “Sorunu Bul” ; 2.basamağı “Kendini Tanı” ; 3.basamağı “Çocuğunu Keşfet” ve 4.basamağı da  “Çözüm ve Alternatif Üret “ şeklindedir.


 • "Mutlu Çocuk” Eğitimi - Oyun Terapisi Destekli

 • Ebeveynle birlikte belirlenen süreç içerisinde çocuğa verilen eğitimleri kapsar. İlk adımda çocuğun seviye belirlemesi yapılır. Sorunların belirlenmesi için testler ve aktiviteler uygulandıktan sonra “Kişiye Özgü Planı” hazırlanır. Sürece göre yapılan planlamaya uygun olarak çalışmalar devam ettirilir. Etüt merkezi anlayışıyla ders anlatımı yapılmaz; öğrenme sorunları, dikkat dağınıklığı, anlama bozuklukları, motivasyon ve konsantrasyon sorunları vb. problemlerin çözümü için uygulama ve etkinlikler yapılır. Süreç içerisinde çocuklarımızın zeka ve liderlik vasıflarının gelişmesi için aile ile uygulamalar yaptırılır.


 • Muhakemat  Eğitimi - Nöroplastisite Uygulamaları

 • Bu basamak mentorluk faaliyetimizin lokomotifidir. Yardımcı bir eğitim değil; bütün uygulamalarımızı destekleyen ve sonuca ulaştıran, başarıya götüren ana unsurdur.
  Muhakemat temelli eğitim ve uygulamalar süreç içerisine çocuklarımızın ve gençlerimizin durumuna göre entegre edilmektedir.

 • Okul (Sınıf Öğretmeni veya PDR) Süreci

 • Bu basamak mentorluk faaliyetimize katılan öğrencilerimizin sorunlarının çözümünde gerekli görüldüğünde sürece dahil olmaktadır. Öğrencimizin akademik veya ruhsal gelişimi ile ilgili süreçte, okul kaynaklı sorunların çözümü için sınıf öğretmeni veya rehberlik servisi yönlendirilmektedir.

 • Değerler Eğitimi Süreci
 • Cambridge Üniversitesi Patentli Materyal Desteği
 • Renzulli Öğrenme Sistemi Süreci (Üstün Zekalılar için)
 • Nöroplastisite Çalışmaları

Danışmanlık Kapsamı;

 • Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarımız, bireylerimiz
 • Dikkat dağınıklığı, odaklanamama ve dürtüsellik tanısı konulan öğrencilerimiz
 • Hiperaktivite tanısı konulan öğrencilerimiz
 • Öğrenme zorluğu, disleksi tanısı konulan öğrencilerimiz
 • Akademik performansını artırmak isteyen çocuklarımız, gençlerimiz
 • Başarılı bir kariyer hedefi olan gençler, yetişkinler