Moda Tasarımı Atölyesi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Moda Tasarımı Atölyesi

Moda Tasarım Atölyesi

Öğrencilere değişik düşünce yapılarına uyum sağlamayı ve saygı göstermeyi öğretmek sanat eğitiminden elde edilecek en büyük faydalardandır. Bu becerilere sahip öğrenciler çoğu zaman kendilerini, değişik öğrenim alanlarında karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmek için daha hazırlıklı bulmaktadırlar.

Öğrenciler 5 gün/hafta boyunca farklı kültürlerle ilgili araştırma yaparak imajlar oluştururlar ve bu doğrultuda tişört baskı ve kıyafet tasarımları gerçekleştirirler.