Stanford-Binet Zeka Testi | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Stanford-Binet Zeka Testi

Stanford - Binet Zeka Testi, kurumumuzda 2-6 yaş aralığındaki çocuklarımız için uygulanmaktadır.

Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından geliştirilen ilk zeka testidir. Temeli 1905'te Fransa Sorbonne psikoloji laboratuarında atılan test günümüzde daha da geliştirilmiş olup uygulanmaktadır.

Stanford - Binet Zeka Testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.  Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilir. Süreye dayalı bir test değildir.

Stanford - Binet zeka testi 2 yaşından büyük çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Bireysel bir test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır.  Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

Testin 2, 3 ve 4 yaş dilimlerinde her biri 1 ayı temsil eden 12 yönerge mevcuttur. 5 yaş ve sonrasında ise her biri 2 ayı temsil eden 6 yönerge bulunur.

Bu yönergelerle çocuğun;

  • Kavram bilgisi, 
  • Dil gelişimi, ilişki kurma,
  • İletişim kurup sürdürme,
  • Zıt kavramları anlayabilme ve tanımlayabilme,
  • Benzerlikler,
  • Motor beceriler,
  • Kısa süreli bellek vb. beceriler ölçülmeye çalışılır.

Sonrasında çocuğun temel yaşı ve buna bağlı olarak zeka yaşı ve zeka puanı hesaplanır.