Temel Kabiliyetler Testi TKT | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Temel Kabiliyetler Testi TKT

Temel Kabiliyetler Testi

Çocuğun zihinsel performansını belirlemek amacıyla kullanılan ve yaş aralıklarına göre farklı sayılarda alt testlerden oluşan bir yetenek testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka bölümü elde edilmektedir.  Bazı alt testlerde süre sınırı vardır.

5 -7, 7-11  ve 11-17 yaş grubuna yönelik bir testtir.

Bir oturumda 10 kişiye uygulanabildiği gibi birebir de uygulama yapılabilir.

Test, merkezimizdeki psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik ve testle ilgili sertifikasyondan geçmiş testörlerce yapılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme de yine aynı şekilde testörlerimizce gerçekleştirilir.