WISC-R Zeka Testi (IQ Testi) | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

WISC-R Zeka Testi (IQ Testi)

Wisc-r Zeka testi, 6 – 16 yaşlarındaki bireylere uygulanan Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği yasal olarak da onaylanan tek yetenek (zeka) testidir.


Bu test Türk Psikologlar Derneği ve bu testi verme yetkisi bulunan enstitü ile dernekler tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan psikologlar ve pdr'ler tarafından uygulanabilmektedir.


Wisc-r testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını net bir şekilde ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.


Test uygulamasından sonra puanlama ve sayısal analizler yapılarak aileye rapor sunulur.


Wisc-r testi ile çocukların zihinsel gelişimi ile ilgili bilimsel sonuçlar elde edilerek; çocuklara yönelik bir eğitim programı oluşturulabilir, olası durumlar için erken önlem alma imkanını elde edilebilir.


WISC-R zekâ testi bireyin zekâ düzeyini ve özelliklerini, bireyin geliştirmesi gereken ya da üstün olan becerilerini ortaya çıkaran en güvenilir test olduğu için sonuçları devlet kurumları içinde önemlidir.


Test sonuçları üstün zeka olarak ortaya çıkan birey için ilgi alanları ve üstün olan becerileri yönünde bir eğitim planı oluşturulabilir.


Tam tersi zekâ düzeyi sınırın altında ve geride olan bireyler içinde geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek yine özel bir eğitim planı oluşturulabilir.


Her iki durum içinde devletin sunduğu ücretsiz özel eğitim imkânlarından yararlanılabilir.


Testin amacı, bireylerin zekâ düzeyinin yanı sıra sözel ve performans becerilerini ayrı ayrı ölçmektir. Testin sözel ölçekleri bireyin sözel bellek yeteneklerini ve yeterliliklerini ölçmek amacıyla kullanılır. Sözel ölçekler bireylerin eğitim geçmişlerine ve kültürel etkilere bağlı bir bölümü içerir.


Testin performans ölçekleri ise kültürel etkilerden ve öğrenim geçmişinden bağımsız daha çok sözel olmayan algısal organizasyon, somut durumlara verilen hızlı tepkileri ve yeterlilikleri ölçmek amacıyla kullanılır.


Sonuç olarak testin sözel ve performans alt testlerinden elde edilen puanlar birlikte değerlendirilerek bireyin zekâ düzeyi, zekâsının özellikleri, sözel zekâsı mı performans zekâsı mı daha aktif tespit edilerek aileye, öğretmene gerekli önerilerde bulunulur ve bireye uygun bir eğitim ve öğretim planı oluşturulur.