Zeka ve Yetenek Testleri | Kalıpsız Düşünüş, muhakemat, hızlı algılama, otizm, dehb gibi alanlarda uygulamalar | Beyin ve zeka altyapısını güçlendirerek hızlı öğrenme, hızlı algılama, otizm, dikkat eksikliği ve odaklanamama sorununu aşan uygulamalar geliştirir.

Zeka ve Yetenek Testleri

Şuan Buradasınız:Ana Sayfa \ Eğitimlerimiz / Hizmetlerimiz \ Test Merkezimizde Uygulanan Testler \ Zeka ve Yetenek Testleri

Zeka testleri klinik psikolojide bazı sorunların belirlenmesine yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır. Özellikle, çevresi tarafından yaşıtlarından farklı, üstün becerilere sahip olduğu düşünülen çocukların aileleri, çocuklarının zeka seviyelerine merak ederek merkezlere başvururlar. Ancak sırf bu merak nedeniyle bu testin uygulanması doğru değildir. Zeka testinin uygulanıp uygulanmamasının gerektiğine bir uzman karar verebilir. Evde ya da okulda öğrenme güçlüğü, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği, uyum, davranış sorunları yaşayan çocuk ve gençlere zeka testi yapılması gerekebilir. Sayısal veriyi öğrenmekten öte; testin alt bölümlerine bakılarak çocuğun hangi alanlarda yaşından beklenen düzeyde, hangi alanlarda daha ileride ya da daha geride olduğu öğrenilir ve aile ile paylaşılır. Çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılması gerekenler, izlenmesi gereken yol ailenin de desteği ile oluşturulur.

Zeka testinin sonuçlarını yorumlamak ve çocuk için kullanılabilir hale getirmek için, mutlaka çocuk ve ailesiyle görüşmeler yapmak, çocuğun ev, okul, arkadaşlık ilişkileri hakkında bilgiler almak gerekir. Çocukla ilgili olarak elde edilen tüm veriler, onunla ilgili bir resim oluşmasını sağlar. Bu resim içerisinde çocuğun güçlü olduğu yanların yanında, destek alması gereken alanlar da belirlenir ve bu alanlarda çocuğa destek verilir. Çocuğun zorlanma derecesine göre bu desteğin anne-baba ve/veya öğretmenleri tarafından verilmesi sağlanabileceği gibi, bir uzmanın da bu desteği vermesi ve gerekli yönlendirmeleri yapması gerekebilir.

EPOC - Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi

EPOC - Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi, Yaratıcılığı ölçen yeni bir bataryadır. Yüksek Yapılı Zekalar EPoC Türkiye Direktörü olarak testi uygulama ve dağıtma yetkisine sahiptir.

Test of Genuineness (TOGI-R) Zeka Testi

Test of Genuineness (TOGI-R) Zeka Tanılama Testi (7-99), Cambridge Üniversitesine ait bir Zeka Testidir. Ülkemizde sadece Yüksek Yapılı Zekalar'da uygulanmaktadır.

MyIQ Intelligence Test - MyIQ Zeka Testi

MyIQ Intelligence Test - MyIQ Zeka Testi

Stanford-Binet Zeka Testi

2-6 yaş aralığındaki çocuklarımız için yapılan, uluslararası geçerliliği bulunan zeka testidir.

Temel Kabiliyetler Testi TKT

Çocuğun zihinsel performansını belirlemek amacıyla kullanılan bir yetenek testidir.

WISC-R Zeka Testi (IQ Testi)

Wisc-r Zeka testi, 6 – 16 yaşlarındaki bireylere uygulanan Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği yasal olarak da onaylanan tek yetenek (zeka) testidir.